Program motywacyjny dla sprzedawców Lider Artur, jego celem była intensyfikacja działań sprzedawców.