Specjalistyczny Program dla partnerów Komatsu.

Czas trwania marzec 2012 – marzec 2013

Punkty naliczane na podstawie sprzedaży i serwisowania maszyn oraz części zamiennych.