Monthly Archives: Czerwiec 2013

Co zrobić, aby klient nie odszedł?

    W warunkach dużej konkurencji na rynku zdobycie i utrzymanie klienta jest szczególnie trudne. Jednym z mechanizmów wspomagających proces jego pozyskania i zatrzymania jest program lojalnościowy. Tylko dobrze opracowany i starannie realizowany program przynosi pożądane efekty.

    Akcja promocyjna WygrAYGO